தமிழ்
English
Contact
Tuesday 3rd August 2021    
විවෘත විශ්වවිද්‍යාල උප කුලපති තනතුරට නිර්දේශිත නම් ජනාධිපති විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ගැන FUTA විරෝධය පළ කරයි! | Lanka Views | Views of the truthLanka Views | Views of the truth

විවෘත විශ්වවිද්‍යාල උප කුලපති තනතුරට නිර්දේශිත නම් ජනාධිපති විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ගැන FUTA විරෝධය පළ කරයි!ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයයේ උප කුලපති තනතුර සඳහා එම විශ්ව විද්‍යාලයේ පාලක සභාව විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබ විශ්ව විද්‍යාලයීය ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතියට යවා ඇති නම් තුනම කිසිදු හේතුවක් නොදක්වා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.
විශ්ව විද්‍යාලයක උපකුලපති ධුරයට පත් කිරීමේදී විශ්ව විද්‍යාලයක් විසින් අනුගමනය කරන ක්‍රියාපටිපාටිය අනුව මෙසේ සුදුසුකම් අනුව, තිදෙනකු නම්කර ඇති නමුත් ජනාධිපතිවරයා අත්තනෝමතික ලෙස එම නම් තුනම පිළිගත නොහැකි බව දන්වා තිබීම නිසා නැවත සුදුසුසකු තෝරාගැනීමේ ක්‍රියාදාමය මුල සිට ආරම්භ කිරීමට ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අවධානය යොමුකර ඇත. මාස හයක කාලයක් තිස්සේ ගෙන ගිය ක්‍රියාදාමය නැවත ආරම්භක ස්ථානයට ගෙන ගොස් ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය පුද්ගලයකු පත් කිරීමේ අරමුණින්දැයි විශ්වවිද්‍යාලයීය ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්‌මේලනය ප්‍රශ්න කරයි.

එම සම්මේලනය විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත විරෝධය දක්වමින් යැවු ලිපිය පහත පළ වේ.

ගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ජනාධිපති
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයය
කොළඹ 1
ගරු ජනාධිපතිතුමනි

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයයේ උප කුලපති තනතුර සඳහා නිර්දේශිත නම් ලැයිස්තුව අත්තනෝමතික ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

23/06/2021 දින පුරප්පාඩු වන ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයයේ උප කුලපති තනතුර සඳහා එම විශ්වවිද්‍යාලයීය පාලක සභාව විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබූ අපේක්ෂකයින්ගේ නම් ලැයිස්තුව ඔබ විසින් අත්තනෝමතික ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් නියෝජනය කරන එකම වෘත්තීය සමිතිය වන විශ්වවිද්‍යාලයීය ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්‌මේලනය (FUTA) ලෙස අපගේ දැඩි අප්‍රසාදය හා විරෝධය ප්‍රකාශ කර සිටිමු.

2020 මැයි 4 වන දින නිකුත් කරන ලද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අංක 02/2020 දරන චක්‍රලේඛය හරහා ඔබේ රජය විසින් හඳුන්වා දුන් ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කරමින් මෙම අපේක්ෂකයින් තෝරා ගනු ලැබ ඇති බව මුලින්ම අපි ඔබගේ අවධානයට යොමු කිරීමට කැමැත්තෙමු. මෙම ක්‍රමය යටතේ මුලින්ම අදාල විශ්වවිද්‍යාලයයේ ජ්‍යේෂ්ඨතම මහාචාර්යවරුන් දෙදෙනෙකු සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් නම් කරන ලද සාමාජිකයින් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් විසින් අපේක්ෂකයින් පස්දෙනෙකු තෝරා ගනු ලැබේ. මෙම කමිටුව විසින් ඉහත දැක්වූ චක්‍රලේඛය මගින් පූර්ව නිශ්චිත නිර්ණායක මාලාවක් අනුව අයදුම්කරුවන්ට ලකුණු ලබාදෙමින් මෙම කටයුත්ත සිදුකරනු ලබයි. අනතුරුව එම දිනය තුළදීම විශ්වවිද්‍යාල පාලක සභාව විසින් එම අයදුම්කරුවන් පස් දෙනා සඳහා ඔවුන්ගේ සුදුසුකම්, පළපුරුද්ද සහ පාලක සභාව ඉදිරියේ සිදුකරන ඉදිරිපත් කිරීමක් මත පදනම්ව නැවත ලකුණු ලබා දී එසේ ලබා ගන්නා ලද ලකුණු සංඛ්‍යාව අනුපිළිවෙළින් ඒ අතරින් තිදෙනෙකු ‌තෝරාගනු ලබයි. අනතුරුව එසේ සකස් කරනු ලබන ලැයිස්තුව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කරනු ලබන්නේ එහි නිර්දේශය සමඟ ඔබ වෙත යොමු කිරීමේ අපේක්ෂාවෙනි. 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 34 (1) (a) වන වගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි, එසේ නිර්දේශිත නම් තුනෙන් සුදුසු අපේක්ෂකයෙකු ජනාධිපතිවරයා විසින් අදාළ විශ්වවිද්‍යාලයයේ උප කුලපති තනතුරට පත් කළ යුතුවේ.

මාස 06 ක පමණ කාලයක් වැයවූ මෙම සම්පූර්ණ ක්‍රියා පටිපාටිය මෙම අවස්ථාවෙහිදී නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වූ බව අපගේ නිරීක්ෂණය වන නමුත් ඔබ විසින් කිසිදු හේතුවක් නොදක්වමින් අදාළ නම් ලැයිස්තුව අත්තනෝමතික ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. විශ්වවිද්‍යාලයීය ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්‌මේලනය ලෙස අප විශ්වාස කරන්නේ එවැනි අත්තනෝමතික ක්‍රියාවන් මගින් සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය වෙත අතිශයින්ම නිෂේධාත්මක ලෙස බලපාන පූර්වාදර්ශයක් නිර්මාණය කරන බවයි. මෙම අත්තනෝමතික ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තුළින් ගම්‍ය වන්නේ ඔබේම රජය විසින් හඳුන්වා දී ඇති උපකුලපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමය පිළිබඳව හෝ ආයතනයේ උත්තරීතර පාලන අධිකාරිය වන විශ්වවිද්‍යාල පාලක සභාව කෙරෙහි හෝ ඔබට විශ්වාසයක් නොමැති බවත් ය. මෙම ක්‍රියාව මගින් ලබා දෙන පණිවුඩය නම්, ජනාධිපතිවරයාට පිළිගත හැකි නමක් ඇතුළත් කරන තෙක් උපකුලපති ධුරය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන නම් ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ඇති බව වන අතර එය උපකුලපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සෘජුවම දේශපාලනීකරණය කිරීමට මග පාදයි. ශාස්ත්‍රීය ප්‍රජාව තුළ එවැනි හැඟීමක් ඇතිවිම‚ ඉහළ සුදුසුකම් ලත් සහ ස්වාධීන මතධාරී ශාස්ත්‍රඥයන් විශ්වවිද්‍යාලවල ඉහළම තනතුර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම පිළිබඳව අධෛර්යමත් කිරීමට හේතුවනු ඇති අතර එ් වෙනුවට දේශපාලනික පක්ෂග්‍රාහීබව මූලික සුදුසුකම කරගත් පුද්ගලයින්ට උපකුලපති ධුරයන්ට පත්වීමට දොර විවරවනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට හා සමාජයට විවිධ ඍණාත්මක බලපෑම් ඇති කර ඇති ගෝලීය කොරෝනා වෛරස් වසංගතයක් පවතින වර්තමාන අර්බුදකාරී කාල පරිච්ඡේදය තුළ අපගේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට නායකත්වය දීම සඳහා ස්වාධීන හා සුදුසුකම් ලත් විද්වතුන් අවශ්‍ය වේ. ස්ථාපිත ක්‍රියා පටිපාටියෙන් බැහැරවීම සහ ශාස්ත්‍රීය ප්‍රජාව තුළ ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති කිරීම විශ්වවිද්‍යාලයීය ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්‌මේලනය ලෙස අප බුද්ධිමත් දේශපාලන නායකත්වයකින් අපේක්ෂා කරන ආකාරයේ ක්‍රියාවන් නොවේ. උප කුලපති තනතුර සඳහා යෝජිත නම් ලැයිස්තුව අත්තනෝමතික ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කිරීම‚ 1978 විශ්වවිද්‍යාල පනත මගින් සුරක්ෂිත කරන ලද ස්වාධීනත්වයේ සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයේ මූලික මූලධර්මවලට අදාළ සීමාවන් අතික්‍රමණය කරමින් විධායකය විසින් විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය අතිශයින් දේශපාලනීකරණය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවට වූ හැඟීමක් ජනිත කරන බවටත් අපි විශ්වාස කරමු. ඉහත දක්වන ලද කරුනු අනුව විශ්වවිද්‍යාලයීය ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්‌මේලනය ඉල්ලා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයයේ උපකුලපති තනතුර සඳහා නැවත අයැදුම්පත් කැඳවීමේ ක්‍රියාවලිය වහාම නතර කරන ලෙසත්, දැනටමත් යෝජිත නම් ලැයිස්තුවෙන් සුදුසු අපේක්ෂකයෙකු හැකි ඉක්මනින් ඒ සඳහා පත් කරන ලෙසත්ය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී වගකීමෙන් හා විනිවිදභාවයෙන් යුතුව කටයුතු කිරීමට ඔබතුමන් අපොහොසත් වුවහොත් එය රටේ සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියම අස්ථාවර කිරීමට හේතු වනු ඇත.